Make your own free website on Tripod.com
vandana photos
vandana photos
photos of Dr.Seshagirirao-MBBS
« previous | next »
Dr.Seshagirirao,Vandana-MBBS 1980
Dr.Seshagirirao,Vandana-MBBS 1980 
 
Dr.Seshagirirao,Vandana-MBBS-- photo taken during House-surgeon period (1978-79)